Sädeturvapäivät ovat lääketieteellisen säteilyn käyttäjien tärkein valtakunnallinen neuvottelu- ja täydennyskoulutustapahtuma. Päivien järjestäjänä toimivat Suomen Radiologiyhdistys (SRY) ja Säteilyturvakeskus (STUK) yhteistyössä Sairaalafyysikot ry:n ja Suomen röntgenhoitajaliiton kanssa. Sädeturvapäivien tavoitteena on toimia säteilyn käytön ammattilaisten neuvottelupäivinä, joissa käsitellään säteilyn käyttöön liittyvät ajankohtaiset asiat ja muodostetaan yhteinen tapa viedä ne käytäntöön. Päivien ohjelma toimii myös säteilyn käytön täydennyskoulutuksena, täyttäen ST 1.7 ohjeen mukaista täydennyskoulutusvaatimusta.

   

Sädeturvapäivien v. 2016 aiheet:

   

Ajankohtaista ja käytännönläheistä säteilyturvallisuudesta

Sessiossa käsitellään säteilyturvallisuutta eri näkökulmista. Aihealueina ovat säteilylle altistavien tutkimusten määrät Suomessa, säteilylainsäädännön uudistus ja henkilökunnan silmien annokset. Lisäksi säteilyturvallisuutta lähestytään toimenpideradiologian työtapojen ja käyttökouluttajan roolin kautta.

   

Uuden TT-tekniikan käyttöönotto - vatulointia ja iterointia

Uutta TT-tekniikkaa otetaan käyttöön maassamme vilkkaasti. Tänä vuonna torstaina TT-sessiossa pienessä salissa kerrotaan, miten dual energia –tekniikkaa tänä päivänä käytetään ja mitä TT:n uudet ominaisuudet, kuten iteratiiviset rekonstruktiotekniikat ovat tuoneet tullessaan säteilyannosten ja kuvalaadun suhteen.

Dual energia TT on mahdollista jo useissa sairaaloissa. Lukuisista kliinisistä sovellusmahdollisuuksista huolimatta sen hyödyntäminen voi olla aika vähäistä. Sessiossa kuullaan muun muassa DE-TT:n käyttökokemuksista ja mahdollisista käytön esteistä. Uuden tekniikan lisäksi sessio sisältää painavaa asiaa TT-tutkimusten optimoinnista. Kannattaa tulla kuuntelemaan. 

   

Natiivikuvantaminen

Hyvää palautetta saanut "Haastavaa natiivikuvantamista" -luentosarja jatkuu. Nyt aihealueina ranne/kyynärpää, th/ls-rangat sekä lantion alueen kuvantaminen. Aiheena myös aina ajankohtainen sädesuojainten käyttö natiivikuvantamisessa käytännön esimerkein. Kolmas auditointikierros on meneillään. Keskitytään pienten yksiköiden haasteisiin. Mitä kannattaa tehdä ja millä on merkitystä? Aiheena on myös maahanmuuton haasteet – tietoisku lasten tuberkuloosista.

   

Head and neck

Perjantai-aamupäivälle on luvassa kliinispainotteinen rautaisannos kaulan alueen kuvantamista. Ensimmäinen osio käsittelee kilpirauhasta. Tarkoituksena on perehdyttää kuulijat kilpirauhassyöpään ja radiojodihoitoon, kuulemme mm. miten TT-varjoaine vaikuttaa tähän. Lisäksi tiedossa on luento kilpirauhaskyhmyjen uä-diagnostiikasta: millaisista kyhmyistä pitää ottaa näyte ja miten näyte otetaan.

Pään ja kaulan alueen tuumoreiden kuvantaminen koetaan usein hankalaksi ja monessa sairaalassa näitä kuvauksia osuu yksittäisen radiologin kohdalle melko harvoin.  Alueen anatomia on myös varsin haastavaa. Perjantai-aamupäivän toisen osion tarkoituksena on kerrata anatomiaa ja kuvantamislöydöksiä. Lisäksi korvalääkäri kertoo, mitä odottaa kuvantamiselta.

   

KKTT muskuloskeletaalikuvantamisessa

Kasvojen alueen kuvantamisen lisäksi kartiokeila-TT soveltuu hyvin myös muskuloskeletaalikuvauksiin. Tässä kahden luennon sessiossa kuulemme milloin ja miten sitä käytetään ja mihin se riittää. Luennoilla verrataan KKTT:tä natiivikuviin ja perinteiseen TT-kuvantamiseen ja kuulemme myös sädeannoksista. Saamme sekä ortopedin että radiologin näkökulman aiheeseen.

   

Fuusiokuvantaminen – pintaa syvemmälle ryhmäkoulutus

Sessiossa tutustutaan isotooppilääketieteen uusiin kuvausmenetelmiin ja kuvantamisen ajankohtaisiin kysymyksiin. Session ensimmäisessä osassa luodaan katsaus laitetekniikkaan, optimointiin, nykyaikaiseen annosteluun ja poikkeaviin tapahtumiin fuusiokuvantamisen kentässä. Sessiossa saadaan perehdytys niin TT-protokollien optimointiin ja varjoaineen käyttöön fuusiokuvantamistutkimuksissa kuin siihen mitä voidaan oppia muiden virheistä.

Session toinen osa käsittelee luuston ja aivojen kuvantamista sekä isotooppilääketieteen että radiologian näkökulmista. Kliinisiin kuvausongelmiin tutustutaan perinteisten ja uusien kuvaustekniikoiden kautta ja saadaan käsitys niiden vahvuuksista ja rajoituksista.

 

  
Seuraavat Sädeturvapäivät:
 
2.-3.11.2017
1.-2.11.2018
31.10. -1.11.2019
29. -30.10.2020